Menu
menu

Naga Sadhu, smoking chillum, at the Kumbh Mela in Haridwar

Naga Sadu Procession, Somvati Amavasya, Dvitya Shahi Snan (2nd Royal Bath), Kumbh Mela

Sadhu

Panchchuli Range

Nanda Devi East

View towards the Himalayas

Panchchuli Range